TENDERS

Ogłoszenie nr 05/2017

o przetargu ograniczonym na zakup 5 falcerek wraz z zestawem tac, data zakończenia postępowania 30.11.2017r.

Ogłoszenie nr 04/2017

o zamówieniu na: „Sukcesywne dostawy części do maszyny APS“, data zakończenia postępowania 30.11.2017r.

Ogłoszenie nr 03/2017

o zamówieniu na: „Zakup komputerów i oprogramowań MS Office“, data zakończenia postępowania 29.11.2017r.

Ogłoszenie nr 02/2017

o zamówieniu na: „Sukcesywny dostawy łożysk i filtrów do maszyn kopertujących“, data zakończenia postępowania 16.10.2017r.

Ogłoszenie nr 01/2017

o przetargu nieograniczonym na: „Zakup tonerów i tuszy do drukarek“, data zakończenia postępowania 30.09.2017r.